taloyhtiö maalaus viestintä
03.03.2023

Miksi ihan tavallinen maalausurakka voi epäonnistua lähes täysin?

Maalausurakassa on yksi ulottuvuus joka erottaa huipputekijät tavallisista ammattilaista. Se on onnistunut viestintä.

Oman kodin seinien maalaaminen on jokaiselle ihmiselle merkityksellinen tapahtuma. Maalausurakka toteutetaan sen verran harvoin, että siihen halutaan panostaa aikaa ja vaivaa.

Lue lisää: Sorcolorin vastuullisuus

Liika ajan ja vaivan käyttö yleensä minimoidaan tilaamalla palvelu maalausliikkeeltä. Vaikka palvelun tilaa ammattilaiselta, sen toteuttaminen vaatii kuitenkin huomiota myös kodin omistajilta. Jos työ tehdään kuitenkin huonosti, voi asiakkaalle aiheutua turhaa huolta ja vaivaa.

Ammattimaalareille yksityisasiakkaan tai taloyhtiön rakennusten maalaaminen ei todellisuudessa tuota tavallisesti vaikeuksia. Työn jälki on yleensä loistavaa ja jos jotain puutteita laadussa havaitaan ennen lopputarkastusta, ne on aina korjattavissa.

Maalausurakassa on kuitenkin yksi ulottuvuus, joka erottaa huipputekijät tavallisista maalareista. Jopa kaikkein taitavimmin suoritettu pensselin veto voi aiheuttaa harmia, jos se ei ole asiakkaan toiveiden mukainen. Tai jos asiakas ei tiedä milloin maalari tulee työmaalle, saati milloin urakka on valmis. Epätietoisuus niin asiakkaan kuin maalarin välillä haittaa työn onnistumista ja voi jättää huonon kokemuksen, vaikka itse maalauksen lopputulos olisikin tyydyttävä.

Kaikilta näiltä harmeilta vältytään, kun osapuolet ovat aktiivisesti ja oikea-aikaisesti yhteydessä keskenään. Viestintä ja tiedottaminen ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa kaikessa asiakaspalvelutyössä ja erityisesti maalausurakan toteuttamisessa.

”Tiedottamista ei ole koskaan liikaa: kaikki asiat, joita ei voida 100% varmuudella olettaa asiakkaan tietävän tulee kertoa asiakkaalle selkeästi ja varmistaa, että viesti on saavuttanut vastaanottajan.”

Riittävä ja kattava viestintä

Hyvästä tarjouksesta selviää mitä tullaan tekemään, millon ja millä hinnalla. Myös kaikki mahdolliset muutoksia aiheuttavat seikat on tärkeää kertoa jo tarjousvaiheessa. On myös tärkeää kertoa asiakkaalle, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla.

Tiedottamista ei ole koskaan liikaa: kaikki asiat, joita ei voida 100% varmuudella olettaa asiakkaan tietävän tulee kertoa asiakkaalle selkeästi ja varmistaa, että viesti on saavuttanut vastaanottajan.

Maalaustyön kulku

Aikataulu, käytössä olevat kulkureitit ja tilat, tärkeimmät yhteyshenkilöt ja asiakkailta toivotut tavaroiden ja autojen siirtelyt pitää kertoa asiakkaalle tarkoin. Erityisesti taloyhtiöissä asiakkaita on usein paljon, ja on tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen työn onnistumiseksi.

Asiakkaan on tärkeää tietää missä vaiheessa työ on. Jos esimerkiksi sadepäivän takia joudutaan jättämään jokin maalauspäivä väliin, asiakkaan ei tarvitse ihmetellä, missä maalarit viipyvät. Taloyhtiöissä on erityisen tärkeää tiedottaa juuri oikeita asukkaita. esimerkiksi kaikkien asukkaiden ei tarvitse tyhjentää terassejaan koko kuukauden kestävän maalausprojektin ajaksi. Kun tiedotetaan asuntokohtaisesti, jokainen asukas voi nauttia terassistaan mahdollisimman pitkään.

Helppous ja läpinäkyvyys

Kaikilla asiakkailla tulee olla jatkuvasti oikeat yhteystiedot saatavilla, jotta tarpeen vaatiessa myös asiakas saa kiinni oikean henkilön ja turhia soittoja ja vastuun siirtelyä tulee mahdollisimman vähän. Taloyhtiöissä on myös hyvä jakaa vastuut hallituksen jäsenten ja isännöitsijän välillä. 

Työmaan tarkastus yhdessä asiakkaan kanssa luo hyvän pohjan laadukkaalle loppuraportille. Hyvästä loppuraportista asiakas näkee suoraan vastaako työn lopputulos ennalta sovittua. Hyvä loppuraportti lisää myös molempien osapuolten oikeusturvaa.

Maalausurakan viestintä on Sorcolorin vahvuus

Yhteenvetona voidaan todeta, että avoin ja läpinäkyvä viestintä oikea-aikaisesti ja tarpeeksi tiheällä syklillä auttaa niin erityisesti asiakasta, mutta myös maalareita, työnjohtoa ja maalausyrityksen johtoa onnistuneen maalauksen mahdollistamisessa.

Sorcolorin maalarit saavat paljon palautetta onnistuneesta viestinnästä. Erityisesti kehutaan hyvin laadittuja tarjouksia, jotka eivät jätä liikaa kysymyksiä ilmoille. Asiakkaiden huomioiminen ja iloinen asenne ovat  asioita, joista olemme saaneet vuolaita kiitoksia.

Täällä asiakkaiden kokemuksia sorcolorista

NÄIN SORCOLORILLA TOIMITAAN:

 1. Asiantuntijamme kartoituskäynti kohteeseen
 2. Tarjous selkeällä työselosteella
 3. Sopimus myös sähköisellä allekirjoitusmahdollisuudella
 4. Sovimme kaikki kirjallisesti – myös mahdolliset muutokset työn aikana
 5. Maalaustyömaa suunnitellaan kohteen erityispiirteet huomioiden
 6. Aloituskokous, jossa sovitaan käytännön järjestelyt taloyhtiön kanssa
 7. Työmaan tiedotuksesta ja viestinnästä sopiminen taloyhtiön kanssa. 
  • aloitustiedote 1-2 vkoa ennen aloitusta asuikkaille
  • toimintaohjeet asukkaille
  • viikkotiedote asukkaille, jossa kerrotaan projektin eteneminen
  • perustetaan tarvittaessa pikaviestipalveluun (esim Whatsapp) oma viestintäryhmä taloyhtiön edustajien kanssa
 8. Maalaustyön suojaukset, pohjatyöt ja itse maalaustyöt tehdään laadukkaasti laaditun työselosteen mukaisesti. Työmaa siivotaan päivittäin ja päätteeksi tehdään loppusiivous
 9. Varmistamme laadun maalareiden koulutuksella, tarvittaessa kohteen mallimaalauksella, työmaan itselleluovutuksella ja yhdessä tehtävällä lopputarkastuksella.
 10. Työn valmistuttua teemme tyytyväisyyskyselyn ja takuuajan jälkeen takuutarkastuksen.

Täältä löydät Sorcolorin referenssilistan

Kysy meiltä tarjous asuntosi tai vastuullasi olevan taloyhtiön ulkoverhouksen, katon tai sisäseinien maalausurakasta, niin pääset näkemään, miten meillä on tapana toimia.