Porilaisen Pentti Teponojan kokemus Sorcolorista

”Tässä porukassa ammattiylpeys on saatu lujitettua uudelleen!” Porilainen Pentti Teponoja tutustui Sorcoloriin keväällä 2016, kun […]